Nationaal fertilisatiecentrum voor paarden

Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk is een Nationaal fertilisatiecentrum voor paarden en Europees opslagcentrum voor paardensperma. Bij Dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk is de fertilisatie van uw paard dus echt wel in goede handen.

Gynaecologische begeleiding

De gynaecologische begeleiding van merries maakt al sinds jaar en dag deel uit van ons werk. Hierbij doen we veelvuldig beroep op echografieën. Deze techniek maakt gebruik van geluidsgolven die zich door het dierenlichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren. In het kader van de gynaecologische begeleiding wordt uw paard via echografie tijdens de vruchtbaarheidscyclus opgevolgd. Op deze manier kan het ideale tijdstip van insemineren worden bepaald. Ook tijdens de drachtigheidsbegeleiding laat het echografisch onderzoek toe om de eierstokken en de baarmoeder nader te onderzoeken.

Geboortemelder

Bij drachtige merries maakt dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk gebruik van een geboortemelder (foal alert system). Misschien hebt u niet veel tijd wanneer uw paard zou kunnen veulenen? Daarom kunt u uw merrie bij ons onderbrengen gedurende deze kritieke periode. De geboortemelder wordt bevestigd op de vulva van het drachtige paard middels drie hechtingen. Wanneer de weeën opkomen, slaat deze geboortemelder alarm. Het pasgeboren veulen wordt vervolgens in dierenartsenpraktijk Hoog Hemelrijk omringd met de beste zorgen.

Meer weten over fertilisatie?

U bent op zoek naar een officieel fertilisatiecentrum voor paarden? U wenst een uitmuntende gynaecologische begeleiding van uw paard?

Contacteer ons »